Turnéieren

D’Flèche du Nord organiséiert all Joer zwee offiziell Turnéieren:

  • D’Festival des Distances do baussen am Stadion (FITA an Tir Fédéral)
  • Prix International de la Ville d’Ettelbruck an der Hall Omnisport Fränkie Hansen (2x18m)

Indoor Turnéier 2022

D”Flèche du Nord hällt dëst Joer nees hiert Indoor Tounéier um 26. Dezember 2022 an der Hall-Omnisport Fränkie Hansen zu Ettelbréck.