Aktivitéiten

D’Flèche du Nord as bei verschiddenen Aktivitéiten vun der Gemeng Ettelbréck dobäi an mecht selwer och divers Aktivitéiten.

FLTA RADAR

29. Mee an 05. Juni 2021

Den FLTA RADAR Turnéier gëtt zu Ettelbréck fir Flèche du Nord den 29/5/2021 & 5/6/2021 vun 10:00 – 12:00 organiséiert.

(Et ginn 2 x 36 Pfeiler geschoss an Sätz vu 6 Pfeiler)